Aktuality

Zobrazení (skrytí) mzdy pracovníků

Na četné žádosti uživatelů jsme do systému doplnili novou možnost v oprávněních pracovníka. Systém nyní umožňuje pracovníkovi vidět i hodiny ostatních pracovníků, včetně možnosti u nich skrýt nákladovou položku (mzdu). Nastavení se provádí v sekci Oprávnění pracovníka – Vlastní – Zakázky. Týká se pouze verze Standard.

Podrobnější informace najdete na naší FB stránce.

Nejnovější aktuality