Časté dotazy (FAQ)

Zakázka musí být ve stavu Probíhá, Objednáno nebo Poptávka. Po přepnutí do stavu Předáno již nelze hodiny ani náklady přidávat. Stav zakázek lze měnit hromadně přímo v seznamu zakázek (tlačítko pro hromadnou změnu stavu zakázek) nebo jednotlivě na každém zakázkovém listě.
Zákazníka lze smazat pouze tak, že ho na všech místech v systému nahradíme jiným zákazníkem, aby nedošlo k narušení datové struktury (např. zakázka bez zákazníka). K tomu slouží funkce Sloučení zákazníků (záložka v kartě zákazníka). Je třeba postupovat přes zákazníka, který v systému zůstane (cílový zákazník), tzn. přes kartu zákazníka, kterým chceme nahradit zákazníky určené ke smazání. V jednom kroku lze smazat (sloučit) i více zákazníků. Všechny jejich zakázky budou převedeny na cílového zákazníka.
Admin může přidávat hodiny nejen za sebe, ale také za ostatní pracovníky, pokud to provoz firmy vyžaduje. V tom případě je třeba při zakládání zakázky k ní přidat příslušné pracovníky. Pro zjednodušení tohoto kroku je v okně "Nová zakázka" tlačítko Přidat všechny pracovníky. Pracovníky lze přidávat i jednotlivě přes volbu Přidat jednotlivé pracovníky. Pracovníkům, kteří nejsou k dané zakázce přiřazeni, nelze hodiny přidávat (těmto pracovníkům se zakázka vůbec nezobrazuje).
Pokud budete mít v placené verzi větší počet zákazníků v adresáři než umožňuje verze FREE, data v systému zůstanou, ale nebude možné přidat dalšího zákazníka.
Ano, je to možné pomocí tlačítka Třídit zakázky. V rozbalovacím menu lze jednoduše zaškrtnutím vybrat, které stavy zakázek se mají zobrazovat. Nastavení je trvalé dokud ho znovu nezměníte. V tomto menu lze nastavit i další kombinace zobrazení zakázek nezávisle na jejich stavu - např. Moje zakázky nebo skrýt zakázky starší dvou let.
Nejčastější příčinou je nastavení filtru třídění zakázek. Mimořádně zákeřná je zejména volba "Do 2 let", která slouží pro skrytí starších zakázek, a proto doporučujeme zkontrolovat její aktuální nastavení.
Ve verzi Standard lze v nastavení definovat libovolný formát číslování zakázek a vytvořit si vlastní šablonu. Je možné použít čísla, písmena (bez diakritiky) a podtržítko. K dispozici jsou rovněž speciální tokeny s předvolbou pro rok nebo měsíc. Při založení nové zakázky systém automaticky zvýší nastavený formát čísla o jedničku. Navíc je možné každé číslo zakázky dodatečně editovat.
Mzda se automaticky počítá dle počtu vykázaných hodin a hodinové sazby. Hodinovou sazbu u pracovníka lze změnit, což se projeví u všech následujících zakázek. V případě potřeby je možné promítnout novou hodinovou sazbu i do starších zakázek - k tomu slouží volba "Změnit k datu", kde lze nastavit datum, od kterého se má počítat mzda s novou hodinovou sazbou. Všechny zakázky od tohoto data se přepočítají.