Všem zákazníkům a uživatelům systému WorkWatch přejeme hodně zdaru a zdraví v roce 2024.

Všem zákazníkům a uživatelům systému WorkWatch přejeme hodně zdaru a zdraví v roce 2023.

Z důvodu ukončení činnosti Sberbank u nás jsme byli nuceni změnit číslo účtu. Věnujte tomu…

Do sekce Přehledy jsme přidali nový přehled pro sledování celkových nákladů a výnosů ze zakázek…

Všem našim uživatelům přejeme úspěšný rok 2022!

Na četné žádosti uživatelů jsme do systému doplnili novou možnost v oprávněních pracovníka.…

Do systému jsme přidali možnost exportu databáze zákazníků a pracovníků. Dle zvoleného exportu…

Vytvořili jsme vlastní kanál na Youtube pro stručná informační videa, ve kterých postupně…

Zprovoznili jsme funkci pro hromadný import adresáře zákazníků. Importy provádíme do 24 hodin od…

Průběžně provádíme celou řadu interních úprav systému pro zlepšení jeho funkčnosti a zrychlení…

Všechny aktuality a odpovědi na otázky uživatelů, které se týkají systému WorkWatch, jsme začali…

Nově přibyla v systému možnost duplikování zakázky. Jediným kliknutím umožní zkopírovat…