Marketingová agentura ANERI

Původně jsme zakázky evidovali v knize zakázek - samozřejmě papírové. Každá zakázka měla zakázkový list a každý pracovník výkaz práce. Vyčíslení celkových nákladů na zakázku vyžadovalo důslednou kontrolu s výkazy práce, většina údajů byla duplicitních. Toto organizačně náročné a neefektivní řešení vyřešil až přechod na systém WorkWatch. Není to jen elektronická kniha zakázek. Od té doby se snížil počet chyb a zvýšila efektivita práce. Výrazně se zjednodušila i příprava mezd pracovníků v naší agentuře.

Irena Kotková