Reference

Pracujeme vždy souběžně na několika zakázkách, na kterých se postupně podílejí všichni pracovníci. Není snadné, udržet si přehled a objektivně sledovat časovou náročnost každé z nich. S přechodem…

Ing. Antonín Veselý

Projekční kancelář Veselý

Původně jsme zakázky evidovali v knize zakázek – samozřejmě papírové. Každá zakázka měla zakázkový list a každý pracovník výkaz práce. Vyčíslení celkových nákladů na zakázku vyžadovalo důslednou…

Irena Kotková

Marketingová agentura ANERI

Největší část pracovního dne trávím v terénu, ale to mi nebrání v tom, využívat systém WorkWatch. Teď už se mi nemůže stát, že bych společně se smartphonem přišel o pracovní data. Příležitostně…

Richard Zavadil

Elektromontáže Zavadil

Vzájemná koordinace našich techniků byla od začátku existence firmy klíčovým faktorem efektivity práce. Velký přínos v tomto směru pro nás znamenaly mobilní telefony, ale teprve se systémem…

Ladislav Nikl

Pohotovost a údržba vysokonapěťových zařízení

Na systému WorkWatch se mi nejvíc zamlouvá jeho jednoduchost.

Mgr. Marcela Sladká

Sedmikráska, zaniklá řemesla

Přestože pracuji sám, systém WorkWatch mi pomáhá organizovat práci. Dává mi dokonalý přehled o mých zákázkách. Teď již přesně vím, kolik trávím u svých zákazníků času a jestli je má práce…

Jaroslav Opletal

Správa IT