Pohotovost a údržba vysokonapěťových zařízení

Vzájemná koordinace našich techniků byla od začátku existence firmy klíčovým faktorem efektivity práce. Velký přínos v tomto směru pro nás znamenaly mobilní telefony, ale teprve se systémem WorkWatch můžeme mluvit o skutečném řešení. Umožňuje nám průběžně evidovat dílčí práce i od pracovníků, kteří pracují v terénu, vč. práce externistů, což bylo v minulosti obtížné a organizačně náročné.

Ladislav Nikl